Μικρές αλλαγές στην κουζίνα σας.

                                                                                                                                                                                                                                                                       
1. Αφαιρέστε όλες τις μικροσυσκευές και τα αντικείμενα που έχετε συσσωρεύσει πάνω στους πάγκους. 

Σίγουρα κάποια είναι για πέταμα και τα άλλα χωράνε σε κάποιο ντουλάπι.

Η κουζίνα θα δείξει πιο καθαρή και πιο μεγάλη.